St. Antoniusschool Mariënheem
 
De St. Antoniusschool is één van de scholen die onder Stichting mijnplein valt. De school is een katholieke basisschool. Omdat het de enige school in het dorp is, komen er ook kinderen van andere gezindte en zonder religieuze binding bij ons op school.
 
De school is in 1933 opgericht. In de loop van de jaren heeft het schoolgebouw met het landelijke karakter verschillende verbouwingen ondergaan. Naast het dorp richt de school zich op een groot buitengebied richting Raalte, Luttenberg, Haarle, Heeten en Nieuw-Heeten. Wij hebben dus kinderen uit het dorp en kinderen uit het buitengebied. De school is gelegen aan de drukke Nijverdalseweg.

De meeste kinderen komen vanuit het dorp, en maken gebruik van de tunnel. Deze tunnel zorgt ervoor dat kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan.
 
In ons schoolgebouw zitten op de teldatum 1 oktober 2019 ±104  leerlingen op school. Deze kinderen zijn verdeeld over 4 basisgroepen.
 
Het team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, 9 leerkrachten en een WPO student.
Een aantal andere taken zijn toegekend aan leerkrachten die daarvoor belangstelling hebben en over specifieke kwaliteiten beschikken. Zo hebben wij een OIS-er, veiligheidscoördinator en ICT-er.
Daarnaast wordt ook de combinatiefunctionaris van het Sportbedrijf Raalte ingezet. Hij/zij verzorgt de gymlessen op de donderdag bij ons op school.
 
Wij horen bij Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) en de meeste kinderen gaan voor vervolgonderwijs naar Carmel College Salland in Raalte.
 
Visie
Een goed pedagogisch klimaat is het fundament van de St. Antoniusschool. Je mag op je eigen unieke wijze groeien. Wij willen dat kinderen zo goed mogelijk leren en zich kunnen ontwikkelen, zodat zij zich staande kunnen houden in de wereld van morgen.
 
Dit doen wij door een goede samenwerking waarin wij leren van en met elkaar. Het elke dag weer een beetje beter te doen dan de dag ervoor is een uitdaging maar zeker ook een kwaliteit.  Hierbij mag je fouten maken, want dan leer je het meest.
 
Om deze tekst in praktijk ook vorm te geven hebben wij hieraan vijf kernwaarden gekoppeld.
Samenwerken, Kwaliteit, Leren, Ontwikkeling en Uitdaging.

                                                               
Het klimaat van de school
Zowel voor kinderen, ouders en uiteraard voor de teamleden is de sfeer op school heel belangrijk.
Als team stellen wij ons de volgende prioriteiten:
 
Wij kunnen als school trots zijn op:
  • Het pedagogisch klimaat.
  • De goede zorgstructuur.
  • De groep doorbrekende aanpak bij o.a. lezen, Engels, Begrijpend lezen en 4xWijzer.
  • Dat kinderen van en met elkaar mogen leren.
  • Een schoolgebouw waar het goed werken is.
  • De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen uit een bouw.