Wij zijn de ouders van de oudervereniging en willen ons graag even voorstellen op deze pagina.
 

Linda van der Kolk
functie: voorzitter
contactpersoon Sinterklaas

 
Arno Oosterwechel 
functie: lid
contactpersoon musical

 

Kristel Schrijver
functie: penningmeester
contactpersoon kerst,
schoolreisje,

 

Ilse te Wierik
functie: lid
contactpersoon fotograaf 
vacant
functie: lid
contactpersoon luizencontrole,
koningsdag/sportdag,
lief en leed, palmpasen
Marijn in de Wal 
functie: lid
contacpersoon kledingactie,
witte donderdag

 

Francisca van Schooten
functie: lid
contactpersoon carnaval
 
   


Verder is Truus Geurts als vertegenwoordiger van het team aanwezig bij de vergadering van onze oudervereniging. 

 

Wat doen wij?
In de oudervereniging zitten ouders die één of meer kinderen op de St. Antoniusschool hebben. Samen met het team van leerkrachten organiseren wij allerlei activiteiten voor alle leerlingen van deze school. Om alle activiteiten te kunnen betalen proberen we, naast de jaarlijkse ouderbijdrage, wat extra geld op te halen middels de kledingactie in april en oktober. Naast alle activiteiten verzorgt de ouderraad ook de schoolfotograaf.
Heb je nog een leuk idee, laat het ons dan weten!