De ouderbijdrage
De ouders van de kinderen zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Jaarlijks wordt van elk kind een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
Dit geld wordt besteed voor o.a. sinterklaasviering, kerstviering, carnaval en sporttoernooi.
De ouderbijdrage is € 17,50 per kind. Van kinderen die instromen voor 1 februari wordt het volledige bedrag gevraagd. Van kinderen die na 1 februari instromen wordt geen bijdrage gevraagd.
Voor het schoolreisje van de groepen 1 t/m 4 wordt een eigen bijdrage van € 17.50 en voor de groepen 5 t/m 7 € 25,00 gevraagd. Voor zowel de ouderbijdrage als de bijdrage voor het schoolreisje geldt dat dit misschien nog wel verhoogd wordt. Dit is ook erg afhankelijk van het aantal kinderen.
In de loop van het schooljaar ontvangt u een brief met daarop de voor u geldende bijdragen voor het komende schooljaar.