Wij zijn de ouders van de oudervereniging en willen ons graag even voorstellen op deze pagina.
 

Linda van der Kolk
functie: voorzitter

 
Lisette Wanink 
functie: lid


 

Kristel Schrijver
functie: penningmeester


 

Ilse te Wierik
functie: lid
 
Michelle Kogelman
functie:lid

 
Karen Hobert
functie: secretaris


 

Francisca van Schooten
functie: lid

 
   


Verder is Ellen Holterman als vertegenwoordiger van het team aanwezig bij de vergadering van onze oudervereniging. 

 

Wat doen wij?
In de oudervereniging zitten ouders die één of meer kinderen op de St. Antoniusschool hebben. Samen met het team van leerkrachten organiseren wij allerlei activiteiten voor alle leerlingen van deze school. Om alle activiteiten te kunnen betalen proberen we, naast de jaarlijkse ouderbijdrage. Naast alle activiteiten verzorgt de ouderraad ook de schoolfotograaf.
Heb je nog een leuk idee, laat het ons dan weten!