Welkom bij de medezeggenschapsraad van de Sint Antoniusschool
Meedenken, meepraten, meebeslissen over De Sint Antoniusschool. Dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). Anders dan de oudervereniging, houdt de MR zich vooral bezig met het beleid van de school. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan: Kortom een breed terrein aan besluiten waarover de medezeggenschapsraad mag meebeslissen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel en de schoolleiding. Hierbij staan de belangen van uw kind voorop. 
De medezeggenschapsraad van de Sint Antoniusschool komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Sint Antoniusschool maakt deel uit de Stichting Mijnplein, een samenwerkingsverband van 22 scholen in het primair onderwijs. De scholen hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke/christelijke levensbeschouwing. Veel beleidsmatige zaken worden op Mijnplein niveau besloten. Deze beslissingen zijn hiermee ook van toepassing op de Sint Antonius school. Medezeggenschap binnen het Mijnplein vindt plaats via de GMR (gemeenschappelijke MR). In de GMR neemt van elke school één persoon zitting. De Sint Antoniusschool wordt vertegenwoordigd door een lid uit de MR. 

Heeft u een vraag aan de medezeggenschapsraad of wilt u bijvoorbeeld een keer een vergadering bijwonen? U kunt ons altijd aanspreken. Kijk hiervoor onder het kopje "leden". Daarnaast kunt u ons ook bereiken via mr.antonius@mijnplein.nl
De leden zijn:
namens de ouders: Floris Fransen en Harm van der Vegt
namens het team: Truus Geurts en Jacqueline Wijnen
Truus Geurts heeft ook zitting in de GMR van mijnplein.

Het jaarverslag 2017 van de MR is hier te lezen
Het jaarverslag 2016 van de MR is hier te lezen
Het jaarverslag 2015 van de MR is hier te lezen

vergaderingen in het schooljaar 2017-2018:
3 oktober 2017
7 november 2017
19 december 2017 (indien nodig)
30 januari 2018
20 maart 2018
15 mei 2018
ingelast 4 juni
26 juni 2018


 

St. Antoniusschool | Nijverdalseweg 14 | 8106AC Mariënheem | 0572 362737 | antonius@mijnplein.nl