Veel plezier bij het lezen van ons nieuwsHulppieten bedankt!   05-12-2019

news_item20191205131818.jpg

Tot slot willen we alle hulppieten, oftewel de fantastische ouders van onze oudervereniging bedanken voor alle hulp bij het organiseren van deze feestelijke dag!

Top


Sinterklaas 2019   05-12-2019

news_item20191205131355.jpg

Verwondering alom toen Sinterklaas vanmorgen met de trekker naar onze school kwam! Hij zat zelfs zelf achter het stuur. De pieten hadden een mooi plekje in de mooi versierde kar die achter de trekker hing.

Sinterklaas vertelde dat hij zo onder de indruk was van al die trekkers die een tijdje geleden in een grote optocht door Mariënheem kwamen. Dat leek hem ook wel wat, kon Ozosnel mooi even uitrusten.

Na een warm welkom in de voetbalbak zijn we samen naar binnen gegaan waar groep 1/2 en 3/4 een bezoek mochten brengen aan de Sint. Er werd gezongen en gedanst. Het was één groot feest!

Natuurlijk hebben Sint en Piet ook een bezoek gebracht aan de groepen 5 t/m 8 om alle prachtige surprises even te bewonderen en om natuurlijk een klein feestje te vieren.

Nadat we de Sint hebben uitgezwaaid hebben we de dag afgesloten met een gezellige spelletjesmiddag. Het was een fijne dag!

Top


De surprises staan klaar....   03-12-2019

news_item20191203142258.jpg

Op het leerplein staan de prachtige surprises vd groepen 5-8 te wachten op donderdag. De kinderen zijn er bijna niet bij weg te slaan. Nog 2 nachtjes slapen en dan worden ze geopend.
Als u ze nog wilt bewonderen dan kan dat morgen nog.
Foto’s vd surprises staan in het fotoalbum.

Top


Materialen voor kerstcircuit   02-12-2019

Wie kan ons helpen aan glazen potjes en wc rolletjes voor het kerstcircuit van 16 december. Inleveren graag voor 16 december bij de eigen leerkracht.
Alvast bedankt!
Top


Aanleg schoolzone!   29-11-2019

news_item20191129115156.jpg

Volgende week maandag en dinsdag ( 2 en 3 dec.) wordt er een begin gemaakt met de aanleg van de schoolzone. Daarna zullen er af en toe werkzaamheden plaats vinden. In de week van 16 dec zal de belijning worden aangebracht en hopen we dat de schoolzone klaar is.
Dit betekent voor u dat er enige verkeershinder kan ontstaan.
Daarnaast staat de veiligheid van de kinderen voorop. Dus helpt u hen en ons een extra oogje in het zeil te houden?!

Top


Gewijzigde datum kerstviering    19-11-2019

Op de jaarkalender heeft gestaan dat de kerstviering op dinsdag 17 december zou plaats vinden.
Om aan te kunnen sluiten bij de kerstwandeling, is deze verplaatst naar WOENSDAGAVOND 18 DECEMBER.
Verdere informatie volgt na Sinterklaas.

Top


Opbrengst Kinderpostzegel actie St-Antoniusschool 2019: €2292,-   19-11-2019

news_item20191119150740.jpg

De landelijke Kinderpostzegelactie heeft een recordbedrag van 9,4 miljoen euro opgeleverd. Met dit bedrag kan Stichting Kinderpostzegels hulp bieden aan kwetsbare kinderen.
De jongens en meisjes van groep 7/8 hebben hiervan maar liefst €2292,- opgehaald !
Een prestatie om trots op te zijn.
We kregen hiervoor het certificaat van superschool..

Top


Juf Sita stelt zich voor    18-11-2019

Beste ouders van groep 1 & 2,
 
Mijn naam is Sita Tielbeke, ik ben 16 jaar en woon in Luttenberg. Vanaf 11 november kom ik stage lopen hier in groep 1 & 2.
 
Sinds september volg ik de opleiding onderwijsassistent op het Deltion College in Zwolle. Bij deze opleiding moeten we stage lopen bij een basisschool. Elke maandag loop ik stage bij deze groep, behalve deze maandagen zijn er komend schooljaar ook twee stageweken, waarin ik de hele week aanwezig ben. De stage duurt van 11 november 2019 tot 29 juni 2020.
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen. Handballen is ook een grote hobby van mij, ik handbal dan ook bij de verenging SDOL in Luttenberg. Ook vind ik het leuk om creatief bezig te zijn bijvoorbeeld om te tekenen, verven en knutselen maar ook muziek maken vind ik erg leuk om te doen. Naast mijn hobby’s heb ik ook een bijbaantje, ik werk bij hotel/restaurant de Haarlerberg in Haarle.
 
Mocht u nog vragen hebben kunnen jullie me altijd vinden in het klaslokaal van groep 1 & 2. Na schooltijd kunt u me ook altijd nog dingen vragen. Ik heb erg veel zin om in deze groep stage te komen lopen en hoop op een gezellige en leerzame stage.
 
Met vriendelijke groet,
Sita Tielbeke
 
Top


Kindergemeenteraad 2019   15-11-2019

news_item20191115144201.jpg

Vandaag hebben de kinderen van groep 7/8 hun voorstel voor meer straatlantaarns op zonne-energie in de raadszaal in Raalte verdedigd. Dit in het kader van de dag van de Kindergemeenteraad. Burgemeester Dadema was voorzitter van het debat en de stemming. Er deden 5 scholen aan mee en het winnende plan verdient 2500,- om hun plan te realiseren. Drie plannen hadden te maken met het aanpakken van de eenzaamheid van ouderen.
Helaas heeft ons plan niet gewonnen, maar de kinderen hebben wel een onvergetelijke ervaring opgedaan met debatteren.

Top


Top