Wij zijn de ouders van de oudervereniging en willen ons graag even voorstellen op deze pagina.
 

Mechteld Heetkamp
Functie: voorzitter
activiteiten: sinterklaas
kerstmis

 
Arno Oosterwechel 
functie: lid
activiteiten: kerstmis,
sportdag, witte donderdag,
palmpasen
Kristel Schrijver
functie: penningmeester
activiteiten: schoolreisje,
fotograaf

 

Ilse te Wierik
functie: lid
activiteiten: fotograaf,
kerst

 
Belinda Hoogeslag
functie: lid
activiteiten: 
luizencontrole
sportdag,
kerstmis

Marijn in de Wal 
functie: lid
activiteiten: kledingactie
musical. kerstmis,
witte donderdag

Helma Wissink
functie: secretariaat
activiteiten: kerst,
musical

 
   


Verder is Lianne Jansen als vertegenwoordiger van het team aanwezig bij de vergadering van onze oudervereniging. 

 

Wat doen wij?

In de oudervereniging zitten ouders die één of meer kinderen op de St. Antoniusschool hebben. Samen met het team van leerkrachten organiseren wij allerlei activiteiten voor alle leerlingen van deze school. Om alle activiteiten te kunnen betalen proberen we, naast de jaarlijkse ouderbijdrage, wat extra geld op te halen middels de kledingactie in april en oktober.
Naast alle activiteiten verzorgt de ouderraad ook de overblijfregeling van groep 1 en 2 en de schoolfotograaf.

Het afgelopen schooljaar zijn we, samen met de schoolraad, begonnen met een “spreekuur” tijdens de ouderavonden. Gezien de vele positieve reacties hebben we besloten hier mee door te gaan. Tijdens onze aanwezigheid kunnen ouders bij ons binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje en natuurlijk kan een ieder zijn opmerkingen of ideeën bij ons kwijt en zullen wij de ouders op de hoogte houden van onze plannen.
De ouderraad is overgegaan in een oudervereniging en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We komen hier uitgebreid op terug in de jaarvergadering van de oudervereniging, die in oktober zal worden gehouden.  
Voor alle activiteiten op school wordt vaak een beroep gedaan op de medewerking van de ouders.
We hopen dat iedereen net zo zal genieten van de activiteiten, als wij van de voorbereidingen. Heb je nog een leuk idee, laat het ons dan horen. Heb je er van genoten, dan horen we dat ook graag!