info > algemeen
St. Antoniusschool Mariënheem
 
De St. Antoniusschool is één van de scholen die onder de stichting mijnplein valt. De school is een katholieke basisschool. Omdat het de enige school in het dorp is, komen er ook niet- katholieke kinderen bij ons op school.
 
De school is in 1933 opgericht. In de loop van de jaren heeft het schoolgebouw met het landelijke karakter verschillende verbouwingen ondergaan. Wij hopen dat in de zomervakantie het grootste gedeelte van de renovatie gerealiseerd is. Volgens de planning is de gehele verbouwing na de herfstvakantie afgerond.
 
Naast het dorp richt de school zich op een groot buitengebied, richting Raalte, Luttenberg, Haarle, Heeten en Nieuw-Heeten. Wij hebben dus kinderen uit het dorp en kinderen uit het buitengebied. De school is gelegen aan de drukke Nijverdalseweg. De meeste kinderen komen vanuit het dorp, en maken gebruik van de tunnel. Deze tunnel zorgt ervoor dat kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan.
De afgelopen jaren is er veel bereikt om de veiligheid om de school te verbeteren (drempels en parkeerplaats). Natuurlijk blijven wij ons ook in de komende jaren inzetten om de verkeersveiligheid naar en rondom school verder te verbeteren.
 
In ons schoolgebouw zitten ± 150 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Er werken 11 leerkrachten op school. Het team bestaat uit een directeur, een adjunct directeur, een intern begeleider, fulltime en parttime medewerkers en een vakleerkracht muziek.
Een aantal andere taken zijn toegekend aan leerkrachten die daarvoor belangstelling hebben of specifieke kwaliteiten beschikken. Zo hebben wij een veiligheidscoördinator en ICT-er.
Wij horen bij het WSNS Salland en de meeste kinderen gaan voor vervolg onderwijs naar Carmel College Salland in Raalte.
 
 
Visie
  
Een goede balans is de basis van een
doorgaande lijn op de St. Antoniusschool.
Dit willen wij bereiken doordat je wordt
gerespecteerd om wie je bent en je wordt
uitgedaagd in en buiten het gebouw te
laten zien wat jij in huis hebt.
 
Om deze tekst in praktijk ook vorm te geven hebben wij hieraan vijf kernwaarden gekoppeld.
Prettige sfeer, goede communicatie, zelfstandigheid, goede zorg voor elk kind en uitdagende onderwijs. Deze vijf kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs.
Het afgelopen jaar zijn wij als team bezig geweest met het vormgeven van de rijke leeromgeving binnen het taalgebied. Er is geëxperimenteerd met groepsdoorbrekend lezen bij de groepen 6 t/m 8. Volgend schooljaar wordt het groepsdoorbrekend lezen vanaf groep 4 gedaan. Ook bij begrijpend lezen willen wij een start maken met groepsdoorbrekend werken.
In de zomervakantie is er hard gewerkt aan een renovatie van de kozijnen en het leidingwerk en zijn er luchtventilatiesystemen geplaatst. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen binnenin het schoolgebouw gedaan, die het onderwijs verder ondersteunen. Rond de herfstvakantie zullen de laatste werkzaamheden worden afgerond. Door deze renovatie en interne verbouwing zijn er verschillende ruimtes ontstaan waar kinderen zelfstandig kunnen werken, zowel in als ook buiten de groepen. De hele school heeft van binnen een opknapbeurt gekregen.
Het klimaat van de school
Zowel voor kinderen, ouders en uiteraard voor de teamleden is de sfeer op school heel belangrijk.
Als team stellen wij ons de volgende prioriteiten:
  • Collegiaal met elkaar omgaan en goed samenwerken
  • Positieve benadering naar kinderen en ouders
  • Bevorderen van goede omgangsvormen tussen kinderen.
 
Wij kunnen als school trots zijn op:
  • Pedagogisch klimaat
  • Goede zorgstructuur
  • Aanpak om de woordenschat op een hoger niveau te brengen (kleuterplein / 8 voor taal / woordenschat)
  • Een schoolgebouw waar het goed werken is
  • De groepsdoorbrekende aanpak bij technisch - en begrijpend lezen.