Welkom bij de medezeggenschapsraad van de Sint Antoniusschool
Meedenken, meepraten, meebeslissen over De Sint Antoniusschool. Dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). Anders dan de oudervereniging, houdt de MR zich vooral bezig met het beleid van de school. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan:
  • Begroting;
  • Identiteit van de school;
  • Lesmethodes;
  • Schoolveiligheid (denk hierbij ook aan het pestprotocol);
Kortom een breed terrein aan besluiten waarover de medezeggenschapsraad mag meebeslissen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel en de schoolleiding. Hierbij staan de belangen van uw kind voorop. 
De medezeggenschapsraad van de Sint Antoniusschool komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Sint Antoniusschool maakt deel uit de Stichting Mijnplein, een samenwerkingsverband van 22 scholen in het primair onderwijs. De scholen hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke/christelijke levensbeschouwing. Veel beleidsmatige zaken worden op Mijnplein niveau besloten. Deze beslissingen zijn hiermee ook van toepassing op de Sint Antonius school. Medezeggenschap binnen het Mijnplein vindt plaats via de GMR (gemeenschappelijke MR). In de GMR neemt van elke school één persoon zitting. De Sint Antoniusschool wordt vertegenwoordigd door een lid uit de MR. 

Heeft u een vraag aan de medezeggenschapsraad of wilt u bijvoorbeeld een keer een vergadering bijwonen? U kunt ons altijd aanspreken. Kijk hiervoor onder het kopje "leden". Daarnaast kunt u ons ook bereiken via mr.antonius@mijnplein.nl
De leden zijn:
namens de ouders: Floris Fransen en Mariska Jansman
namens het team: Truus Geurts en Jacqueline Wijnen
Truus Geurts heeft ook zitting in de GMR van mijnplein.

Het jaarverslag 2016 van de MR is hier te lezen
Het jaarverslag 2015 van de MR is hier te lezen

vergaderingen in het schooljaar 2016-2017:
27 september 2016
8 november 2016
6 februari 2017
21 maart 2017
16 mei 2017
27 juni 2017